Welcome

Welkom op mijn blog. Hier laat ik wat van de dingen zien die ik maak en verzamel voor mijn poppenhuizen en winkeltjes. Veel plezier bij het bezoek en ik vind het leuk om uw commentaren te lezen. De foto waarmee ik mijn blog open is van mijn poppenhuisquilttentoonstelling, de meeste quiltjes heb ik zelf gemaakt net als de gebreide truitjes. Sommige quiltjes zijn gemaakt door mijn moeder.
Welcome to my blog. Here I show some of the things I make and collect for my dollshouse world. Enjoy your visit and I like to read your comments. The photo that opens this blog is my dolls house quilt exhibition. Most of the quilts are made by me, but my mother made several as well. The knitware is by me.I love your comments but hope to keep the blog award free.

donderdag 1 september 2011

little quilt inside the shop

When I made the shop "Steekje los" ready for transport last week I noticed that I didn't have quilts inside the shop. There isn't space to hang them. So I took one of the smaller quilts from the quilt exhibition and a towelrack from one of the houses and put it in the shop. It looks good, so for the time being I will leave it like this. Now I have some space in the exhibition for a new quilt. The only problem is what kind of quilt to make... I like so many and have started to make a quilt in 1:1 scale, but I will think of something.

Little quilt in country colours